برنامه رادیویی با موضوع ورزش تنیس با حضور ریاست هییت تنیس استان

برنامه رادیویی با موضوع ورزش تنیس باحضور مهندس فتح الهی رییس هییت تنیس استان در این برنامه مهندس فتح الهی توضیحاتی در مورد چگونگی برگزاری کلاسهای آموزشی تنیس ،برنامه های هییت تنیس در سال ۹۶،میزبانی مسابقات جایزه بزرگ در  اردیبهشت ماه سال ۹۷،که این میزبانی یک رویداد بزرگ ورزشی در سطح کشوری ست که در […]