مهارت آموزی در حهت اشتغالزایی و افزایش توانمندیهای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی حضور مهندس فتح اللهی در بین فراگیران

شنبه ۲۲ دی ماه مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی مهارت آموزی در حهت اشتغالزایی و افزایش توانمندیهای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی حضور مهندس فتح اللهی در بین فراگیران دوره آموزشی Gps پیشرفته