” آب را گل نکنیم” ویژه برنامه حفاظت از محیط زیست از رادیو سراسری “گفتگو” با حضور آقای مهندس فتح اللهی پایداری زاینده رود در گرو توجه به حفظ محیط زیست سرچشمه های آن

http://fatolahi.ir/wp-content/uploads/2018/03/VID_20180228_001119.mp4 http://fatolahi.ir/wp-content/uploads/2018/03/VID_20180228_001123.mp4 http://fatolahi.ir/wp-content/uploads/2018/03/VID_20180228_001128.mp4

برنامه رادیویی با موضوع ورزش تنیس با حضور ریاست هییت تنیس استان

برنامه رادیویی با موضوع ورزش تنیس باحضور مهندس فتح الهی رییس هییت تنیس استان در این برنامه مهندس فتح الهی توضیحاتی در مورد چگونگی برگزاری کلاسهای آموزشی تنیس ،برنامه های هییت تنیس در سال ۹۶،میزبانی مسابقات جایزه بزرگ در  اردیبهشت ماه سال ۹۷،که این میزبانی یک رویداد بزرگ ورزشی در سطح کشوری ست که در […]