اتاق بازرگانی بررسی مشکلات تولید کنندگان ماهی قزل آلا در استان

چهاردهم بهمن ماه ۹۶ اتاق بازرگانی بررسی مشکلات تولید کنندگان ماهی قزل آلا در استان