۲۲ بهمن ۱۳۹۶ گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب هر کسی قانون اساسی را قبول دارد انقلابی است.

راهپیمایی پرشور ۲۲بهمن با حضور مسئولین ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب هر کسی قانون اساسی را قبول دارد انقلابی است.