افتتاحیه نمایشگاه و فروشگاه خیریه به نفع بیماران ام اس .

دوم اسفند ماه ۱۳۹۶ افتتاحیه نمایشگاه و فروشگاه خیریه به نفع بیماران ام اس . با آروزی سلامتی برای همه آنهایی که با همراهی و همدلی گامی هر جند کوچک در حمایت از خانوادهای بیماران این بیماری صعب العلاج بر میدارند.