بازارچه عید نوروز انقلاب باحضور نایب رییس و اعضای محترم شورای شهر شهرکرد افتتاح شد

بازارچه عید نوروز انقلاب باحضور نایب رییس و اعضای محترم شورای شهر شهرکرد افتتاح شد.این بازارچه به منظور ساماندهی دستفروشان در هسته مرکزی شهر در محل خیابان ملت شهرکرد راه اندزی شده است.