” آب را گل نکنیم” ویژه برنامه حفاظت از محیط زیست از رادیو سراسری “گفتگو” با حضور آقای مهندس فتح اللهی پایداری زاینده رود در گرو توجه به حفظ محیط زیست سرچشمه های آن

http://fatolahi.ir/wp-content/uploads/2018/03/VID_20180228_001119.mp4 http://fatolahi.ir/wp-content/uploads/2018/03/VID_20180228_001123.mp4 http://fatolahi.ir/wp-content/uploads/2018/03/VID_20180228_001128.mp4

حضور مهندس فتح الهی در برنامه رادیویی آوای روستا

بیست و پنجم دی ماه ۹۶ حضور در برنامه رادیویی آوای روستا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بازوی قدرتمند بخش دولتی در ایجاد اشتغال به ویژه در بخش کشاورزی

برنامه رادیویی با موضوع ورزش تنیس با حضور ریاست هییت تنیس استان

برنامه رادیویی با موضوع ورزش تنیس باحضور مهندس فتح الهی رییس هییت تنیس استان در این برنامه مهندس فتح الهی توضیحاتی در مورد چگونگی برگزاری کلاسهای آموزشی تنیس ،برنامه های هییت تنیس در سال ۹۶،میزبانی مسابقات جایزه بزرگ در  اردیبهشت ماه سال ۹۷،که این میزبانی یک رویداد بزرگ ورزشی در سطح کشوری ست که در […]

حضور مهندس فتح الهی رییس هییت تنیس استان در برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران آذرماه

برنامه تلویزیونی ورزش بام ایران از شبکه جهانبین با حضور رییس هییت تنیس استان در این برنامه  گفتگو پیرامون ورزش تنیس پایه،گسترش ورزش در سطح استان،زیرساختهای مورد نیاز جهت ورزش تنیس و برنامه های آتی هییت در سال آینده ،بود این برنامه در آذر ماه ۹۶ پخش گردید.